Edukacija
Stručan i savremen pristup koji dovodi do pozitivnih promena. Učite i informišite se zajedno sa nama.


09.03.2021

TC-EDU: Izdržljivost u fudbalu - šta podrazumeva i kako se razvija

Sample image

Izdržljivost se, najjednostavnije, definiše kao otpornost odupiranja zamoru ili dugotrajnog psiho-fizičkog rada. Ona zavisi od nivoa snage, brzine, dobre funkcije kardiovaskularnog i respiratornog sistema, motivacije itd.

Izdržljivost je jedan od najvažnijih komponenata fizičke spreme fudbalera. U fudbalu bi se moglo reći da je izdržljivost sposobnost održavanja visokog tempa tokom cele utakmice. Postavlja se pitanja kada krenuti sa razvijanjem ovo sposobnosti kod mladih fudbalera.

Kod dece, može da počne veoma rano i da se paralelno razvija sa drugim sposobnostima ali planski razvoj opšte izdržljivosti može da počne u kategoriji pionira i kadeta. U ranijem periodu cilj treba da bude svestrana priprema organizma za kasnija veća opterećenja. Preporuka je da pri razvoju izdržljivosti u mlađih kategorijama, češće treba raditi lekarske pregleda za proveru funkcionisanja srčano-sudovnog sistema koji je preduslov za intenzivniji rad na razvoju ove sposobnosti.

Da bi se podigla nivo izdržljivosti potreban je duži vremenski period a na nju utiču aktivnosti, režim života ali i starosna dob a u tu svrhu, koriste se četiri metode uticaja:

  • „futing“, metod kontinuiranog rada ili duga trčanja malog intenziteta
  • „fertlek“, trčanje različitim tempom u intervalima sa odmorom
  • kružno metod, metod rada po stanicama
  • intervalni metod, rad visokog intenziteta sa više ponavljanja i u više serija

Sa fiziološke tačke gledišta, najbolje za razvoj izdržljivosti je da se po završetku rada puls dovede na oko 180 otkucaja u minuti, a novo opterećenje počne kada se puls spusti na 120 o0ktkucaja.

Kod razvoja izdržljivosti intervalnom metodom najpogodnije opterećenje je od oko 70-80% sa aktivnim odmorom u kojima se daju vežbice relaksacije.

Ako su trčanja povezana sa promenom pravca i kretanja, odmori se povećavaju za 20-30%, a kod nekih vežbi i za 40%. Za rad sa mlađim kategorijama za ista opterećenja kao kod odraslih potreban je odmor za 40-50% duži.

Da li vi radite na razvoju izdržljivosti i na koji način?

Nazad