Hoteli - Turizam
Turističke agencije, hoteli,... - MI SMO VAŠ PARTNER BR. 1

Pogledajte našu ponudu paketa za saradnju

Izaberite paket koji Vam trenutno najviše odgovara i obavestite nas o tome putem mejla talentcentar.saradnja@gmail.com ili na broj 064/0015927

Zajednički dogovaramo detalje Ugovora, koji Vam šaljemo u pisanoj formi a Vi nam vraćate primerak overen pečatom i potpisom odgovornog lica, a tek nakon toga započinjemo saradnju.

Paket D1

Besplatno


 • Profil agencije/hotela na platformi TC-a

 • Najava i objava aktivnosti i programa agencije/hotela

 • Promocija agencije/hotela na platformi TC-a

Paket D2

100 eur/godišnje

 • Paket D1 +

 • Promocija agencije/hotela

 • Objava saopštenja, ponuda, cenovnika agencije/hotela

 • Dostavljanje ponuda agencije/hotela korisnicima usluga TC-a

 • Dostavljanje informacija, ideja, predloga, saveta značajnih za sportski centar

Paket D3

200 eur/godišnje

 • Paket D1 + Paket D2

 • Podrška i pomoć pri kreiranju marketing aktivnosti agencije/hotela

 • Prostor i promocija u Informatoru TC-a i „pričama“ na sajtu TC-a

 • Objava prezentacije agencije/hotela preko kanala TC-a

Paket C1 – besplatno

Odabirom promo paketa D1, Vaš hotel/agencija dobija profil na platformi TC, gde svi potencijalni korisnici mogu da dobiju najvažnije informacije o onome što vi nudite. Na taj način postajete vidljivi i prepoznati u sportskim krugovima, posebno u sektoru dečijeg fudbala.

Paket C2 – 100€ / godišnje

Pored profila na platformi TC-a koja Vam daje mogućnost da se predstavite, uz paket D2, dajemo Vam mogućnost da se približite korisnicima i budete ispred konkurencije. Vaša ponuda će biti vidiljiva širokoj ciljnoj grupi koja čini dečiji fudbal u regionu. To ostvarujete na taj način što Vam dajemo mogućnost da objavljuete cene svojih usluga, programe koje organizjete, najavljujete sportske i druge događaje koji se dešavaju u Vašem centru. Uz to dejemo Vam mogućnost promocije putem kanala TC-a a pomažemo Vam i u kontaktu sa potencijalnim korisnicima usluga, tako što šaljemo obaveštenja i informacije o programima i uslugama, svim našim saradnicima.

Paket C3 – 200€ / godišnje

Paket D3, izdvaja Vašu ponudu iz drugih ponuda. On Vam daje mogućnost da iz prve ruke predstavite sve ono što Vaš hotel/agencija poseduje i sprovodi. Pored onog što ide uz pakete D1 i D2 a deo su i ovog paketa:


 • Profil agencije/hotela na zvaničnom sajtu Talent Centra sa osnovnim informacijama o centru
 • Objavljivanje cenovnika usluga
 • Najave sprotskih događaja, projekata, programa koje sprovodite
 • Promocija na društvenim mrežama, bustovane objave
 • Dostavljanje ponuda saradnicima i korisnicima usluga Talent Centra

Paket D3, nudi mogućnost posete sportskom centru, sprovođenje intervjua, izrade i objave video prezentacije. Dajemo vam mogućnost promocije u tromesečnom Informatoru TC-a, kao i usluge konsultacije, podrške u promociji izradi marketing strategije ali i prednost u izboru saradnika na organizaciji sportskih događaja TC-a.

Naši saradnici


Pretraga