Virtual Football Academy


Virtuelna Škola Fudbala

Šta je VFA ?

Virtuelna škola fudbala, jedan je od najvažnijih projekata Talent Centra u bliskoj budućnosti.

Talent Centar kreira projekat pokretanja internet aplikacije namenjene školama fudbala, trenerima, roditeljima a pre svega deci, koja će u jednoj platformi da objedini sve ono što Talent Centar želi da radi i promoviše.

Naša vizija je da u bliskom periodu svako dete koje se aktivno bavi fudbalom u svom mobilnom telefonu ima našu aplikaciju “VFA” koja će mu biti najvažniji “internet prijatelj” jer će mu svakodnevno na različite načine pomagati u ličnom i sportskom razvoju, kao i razvoju njegove karijere.

Aplikacija VFA će pratiti napredak deteta, motivisati ga za rad na ličnom usavršavanju, edukovati ga u oblasti specifične fudbalske tehnike, taktike, fizičke i psihološke pripreme, davati mu savete u vezi ishrane, prevencije povreda, pomagati mu u planiranju i sprovođenju aktivnosti i rešavati njegove probleme, nedoumice i neinformisanost.

Takva aplikacija će značajno pomoći i školama fudhala, trenerima i roditeljima.

Uskoro predstavljamo projekat Virtuelne škole fudbala a do tada, za sve informacije, predloge, savete i komentare možete nam pisati na talent.centar@gmail.com


Potražite VFA i na društvenim mrežama: