Institucije i organizacije
MI SMO VAŠ PARTNER BR. 1

KAKO DA SARAĐUJETE SA NAMA

Saradnja sa svim značajnim sportskim, obrazovnim, zdravstvenim, nacionalnim i drugim instutucijama i udruženjima, sasvim sigurno će doprineti našem kvalitetnijem radu i boljim izgledima za ostvarenje misije i ideje koju smo stavili pred sebe.

Želja da doprinesemo razoju dečijeg i omladinskog fudbala i promociji svih aktera tog sektora, zahteva uključenost šire društvene zajednice i svih značajnijih subjekata koji poseduju ono što je potrebno da ova ideja ima jake temelje i značajne izglede za uspeh.

S toga, naš plan podrazumeva saradnju sa svima onima koji vide u našoj ideji nešto što može da ima pozitivne efekte na oblast delovanja. Na platformi Talent Centra, potpuno besplatno, stoji mesto za sve one instutucije, udruženja i organizacije koje žele da se promovišu preko našeg kanala i na taj način dođu do širokog kruga direktnih i indirektnih učesnika dečijeg i omladinskog fudbala. Potrebno je samo da nas obavestite o interesovanju i dostavite informacije za koje smatrate da su ključne u onome što vi radite i što predstavljate.

Naravno, bićemo otvoreni i za svaki drugi vid saradnje koji je na obostranu korista a prvenstveno u skladu sa našom misijom i idejom.

Načina za saradnju je puno. Izaberite najbolji.

Talent Centar Vam pomaže da se afirmišete i promovišete, Vi nam uzvraćate podrškom i pomoći na ostvarenju naše misije a to je razvoj dečijeg i omladinskog fudbala u regionu.

Prijava i informacije na mejl: talentcentar.saradnja@gmail.com

Institucije saradnici


Pretraga