Edukacija
Stručan i savremen pristup koji dovodi do pozitivnih promena. Učite i informišite se zajedno sa nama.


17.07.2020

TC-EDU: Ima li sportista slobodno vreme?

Sample image

IMA LI SPORTISTA SLOBODNO VREME ?

Naravno da ima. Neko više a neko manje. Ali ima. Razlika je samo u tome kako ga koristi.

Neki sportisti slobodno vreme koriste tako da im ono pomaže u ostvarenju visokih ciljeva dok  kod nekih drugih sportista korišćenje slobodnog vrmena može biti uzročnih umora ili lošeg vaspitnog uticaja.

Postoje neki principi koje moraju da znaju sportisti ali i njihovi treneri i roditelji.  Ima ih 7 i svaki od nih je bitan kako bi slobodno vreme sportiste bilo u funkciji vaspitanja, odmora i napretka.

TC-EDU: Kakav autritet ima Vaš trener?

Princip dobrovoljnosti.  Treneri su ti koji dobrovoljno i nenametljivo predlažu sadržaje slobodnog vremena ali sportista mora sam da donese odluku u odnosu na svoj lični motiv, interese i želje.

Princip naučno-vaspitne usmerenosti. Aktivnosti u slobodnom vremenu moraju služiti razvoju intergralne ličnosti a sadržaji naučno i društveno provereni.

Princip svesne aktivnosti. Svaki sportista treba da se, sa maksimalnom svesnošću, opredeljuje za aktivnosti u slobodno vreme. Da odgovorno i slobodno bira aktivnosti i stane iza svoje odluke.

Princip ekonomičnosti. Sportista nema puno slobodnog vremena, tako da to vreme mora dobro isplanirati i maksimalno iskoristiti svaki trenutak za ono što je cilj slobodnog vremena.

Princip organizovanosti. Kao i svi poslovi koji su dobro organizovani tako je i slobodno vreme kvalitetnije ako se dobro isplanira mesto, vreme, društvo i tip aktivnosti.

Princip individualnosti. Sportista sam bira parametre korišćenja slobodnog vremena (obim, intenzitet, kontinuitet...). Bez obzira da li se radi o sticanju neformalnog obrazovanja, upražnjavanja sportskih, zabavnih, kulturnih ili drugih aktivnosti.

Princip raznovrsnosti. Razovrsnost sadržaja je veoma bitan detalj. Sportista sam bira tipove sadržaja i vreme njihovog upražnjavanja.

SARADNJA: Pogledajte spisak škola fudbala koje su na platformi Talent Centra (BESPLATNA REGISTRACIJA)

Sve navedeno možemo podeliti u tri grupe sadržaja koje sportisti koriste u slobodno vreme. Oni sami biraju koji će od njih izabrati kao i vreme koje će odvojiti za svako od njih.

  1. Sadržaji sa pasivnim obeležjima. U prevodu, odmaranje, služaje muzike, gledanje filma, igranje video igrica...
  2. Sadržaji namenjeni razvoju ličnosti koji mogu biti vaspitne, obrazovne, umetičke, informativni i druge prirode.
  3. Sadržaj rekreacije služe tkz, aktivnom odmoru. To može biti lov i ribolov, izleti, pešačenje, posećivanje sportskih priredbi itd...

Jedno je sigurno i dokazano. Korišćenje slobodnog vremena ima značajan uticaj na uspeh sportista i razvoj njihovih karijera.

Kako vi koristite slobodno vreme?
 

TC-EDU

 

Nazad