Edukacija
Stručan i savremen pristup koji dovodi do pozitivnih promena. Učite i informišite se zajedno sa nama.


11.07.2020

TC-EDU: Formula za sportski uspeh prikazana na matematički način

Sample image

Kako bi mogla da izgleda formula za uspehu sportu izražena na matematički način? Možda ovako:

S + M = U
S - sposobnosti
M - motivi
U – uspeh

Ova formula govori da je najviše sportske uspehe moguće ostvariti samo uz određene urođene i treningom razvijene sposobnosti i visok nivo motivacije prisutan u kontinuitetu.

TC-EDU: Kakav autoritet ima Vaš trener?

Razrađena formula uspešnosti u sportu ima dosta složeniju strukturu i glasi:
S (Mr, Fu, Mo, Ps) + M + (Se, Sr, Už) = Uspeh

Legenda:
S – sporobnosti
     (Mr – morfološke karakteristike)
     (Fu – Funkcionalne sposobnosti)
     (Mo – Motoričke sposobnosti)
     (Ps – psihološke dispozicije)
M – motiv
     (Se – selekcija)
     (Sr – stručan rad)
     (– uslovi života)

Šta nam ova formula govori?
Uspeh je zbir urođenih i razvijenih sposobnosti i znanja, konstantnog optimalnog nivoa motivacije i indirektnih faktora kao što su uspešno izvršena selekcija, podrvgnutost kontinuiranom stručnom radu i uslova života, kao što su socijalni, društveni i ekonomski status.

TC-EDU: da li je ovo dete talentovano?

Selekcija u savremenom sportu mora biti kontinuirani proces praćenja merenja i usmeravanja a nikako jenokratni akt „dijagnostifikovanja“.

Važno je da u tom procesu mladi sportista ne bude OBJEKAT (zamorče) koga mere oblikuju, modeluju, istražuju...

Sportista je SUBJEKAT i saradnik trenera koji i sam treba da meri, prati i vrednuje svoje kvalitete i svoju uspešnost u sportu.

Možda je jednostavnije nego što ste mislili.

Imate li Vi još neku formulu za uspeh?

TC-Tim 

Nazad