Edukacija
Stručan i savremen pristup koji dovodi do pozitivnih promena. Učite i informišite se zajedno sa nama.


08.12.2019

TC-EDU: Psihički oporavak posle težih sportskih povreda

Sample image

Sa svakom fizičkom povredom doživljavamo i psihološku reakciju. Naša psihološka reakcija na fizičku povredu može u velikoj meri uticati na to koliko brzo ćemo se oporaviti. Ova uzročno – posledična veza se može predstaviti Elisabeth Kübler-Ross-ovim modelom, u tzv. pet faza tugovanja:

  • Poricanje –  ovo je faza kada se povreda doživljava sa šokom i nevericom. Na povredu uvek reagujemo veoma emotivno i poričemo njeno postojanje. Ovo je faza koja najkraće traje.
  • Ljutnja – ljutnju osećamo na sebe same, na porodicu koja “ne razume” kako nam je i na teren i na trenera…
  • Nagodba – kada postanemo svesni povrede i prođe nas ljutnja, onda pokušavamo da sadašnjoj situaciji (stanju tela) prilagodimo treniranje. Ljudi tada misle da će uspeti da  izbegnu ili pogoršaju povredu ukoliko smanje intenzitet treninga – što može da dovede do potpuno suprotnog efekta.
  • Depresija – trenutak kada postajemo svesni da se trenutno ništa ne može učiniti.
  • Prihvatanje – na kraju prihvatamo realno stanje, jasno nam je da ne možemo da trčimo ali shvatamo da nije smak sveta. Počinjemo logički da razmišljamo i tražimo način da povredu saniramo, uz odgovarajuću rehabilitaciju. 

Koje su tehnike za brži oporavak?

Prva i najjednostavnija tehnika je komunikacija. Kada se povredite, pokušajte da naučite što više o povredi. Informišite se o povredi na internetu i pitajte vašeg lekara sve što vam može pomoći da shvatite šta vam se desilo i koje korake treba da preduzmete.

Povratne informacije dovode vas na prag drugoj tehnici, što je pozitivan stav prema izlečenju. Tada se u igru ponovo vraća – motivacija. Motivacija i upornost su dve najvažnije psihloške tehnike prilkom oporavka od povrede, a ne naplaćuju se ni dinara.

Pronađite cilj koji je realističan i merljiv tokom oporavka. Tako ćete kratkoročne (dnevne ili nedeljne) ciljeve uklopiti u one dugoročnije, koji će, opet, pojačati motivaciju. Posvetite se nekom hobiju i uživajte u tome kako vreme brzo prolazi.

Samoohrabrivanje je potrebno kada vam cilj deluje predaleko, naročito kada se period mirovanja zbog povrede završi. Iako mnogi imaju sklonost ka negativnom razmišljanju (“biće mi potrebna cela godina da se vratim u formu”) – potrudite se da sebi kažete: “Potrudiću se da se što pre vratim u formu jer mi je rehabilitacija pomogla da se oporavim za 3 nedelje a ne za 6.”

Čitajte naše edukativne tekstove:
Kakav je bio Ćavi Hernandez kada je imao 14 godina
Da li je tačno da su deca sa sela ili iz manjih sredina fizički dominantnija?
Dozvolite deci da se igraju napolju čak i ako je puno hladno

 

Izvor: http://kapiten.rs/

Nazad