Moj kamp - Moja priča
Pročitajte doživljaje škola, trenera, dece sa nekih od svojih kampova
15.06.2020

TC: GDE VAŠA ŠKOLA FUDBALA ORGANIZUJE KAMP ?

Veliki broj škola fudbala, svake godine organizuje kampove namenje dodatnom radu sa decom različitih uzrasnih kategorija. Mnogi od njih organizuju kampove dva puta godišnje, tokom leta i tokom zime.

Ti kampovi imaju veliki značaj kako za škole fudbala tako i za sve njihove članove. To je prilika da se deca odvoje od roditelja na nekoliko dana i maksimalno posvete radu koji je obimniji i intenzivniji nego obično. Najčešće kampovi sadrže dva, tematska treninga dnevno, plus veliki broj različitih dodatnih aktivnosti koje imaju cilj da doprinesu dodatnom upoznavanju dece, njihovoj socijalizaciji i sticanju neformalnog obrazovanja.

Pored toga kampovi služe da se deca rasterete pristiska i u svom društvu, u drugačijim uslovima i okolnostima nego obično, imaju priliku za zabavu i druženje a u isto vreme unaprede svoje potencijale i razviju sposobnosti koje će im koristiti u karijeri.

Za škole fudbala, to je prilika da se dodatno promovišu i unaprede rad, poboljšaju takmičarske i sve druge rezultate. Obično se taj period iskoristi za odigravanje prijateljskih utakmica ili mini turnira a za trenere je to prilika da izvrše dopunsku selekciju i u drugačijim uslovima, bez pristiska formiraju selekcije.

REGISTRACIJA: Registrujte svoju školu fudbala na platformi TC-a potpuno besplatno

Lokacije organizacije kampova škola fudbala mogu da budu različite. Neke škole fudbala biraju planiske predele, odnosno sportske centre i turirstičke lokalitete na većoj nadmorskoj visini, a drugi se ipak odlučuju za nešto dručačije. Neki biraju velike turstičke centre ili inostranstvo a drugi biraj manje gradove, manja mesta bez gužve koja bi im mogla ometati rad itd...

Da li će škole fudbala organizovati svoj kamp u nekim od prepoznatljivijih, skupljih i modrnijih sportskih cenatara i hotela ili će izabrati manje aktraktivna mesta, zavisi od izbora škola, koje najčešće odluke o lokaciji kampa donose u saradnji sa roditeljima. Prvenstveni cilj je da smeštaj, hrana i uslovi za rad ispunjavaju kriteriju koje je škola fudbala postavila.

Neke škole fudbala tradicionalno više godina uzastopno svoje kampove organizuju u istim mestima, dok drugi vole da esperimentišu i „isprobaju“ više lokacija, menjajući ih svake godine.

Pored škola fudbala, kampove za male fudbalere u našoj zemlji organizuju i agencije, udruženja, najveći klubovi ali iveliki broj vodećih evropskih klubova koji nude priliku da se i u Srbiji donese duh tih klubova i deci i trenerima predstavi rad po programu koji se delimično razlikuje od onog što mi imamo u našoj zemlji.

EDUKACIJA: Čitajte naše dukativne tekstove namenjene školama fudbala, trenerima, deci i roditeljima

Talent Centra je prepoznao i ovu oblast rada škola fudbala kao veoma značajnu i polje gde može da se utiče pozitivno kako bismo doprineli razvoju i promociji dečijeg fudbala u regionu što je naš osnovni cilj. Želimo da pomognemo školama fudbala u odabiru mesta za organizaciju svojih kampova kao i promociji njihovih aktivnosti na samom kampu.

S tim u vezi, osmislili smo način kako da hoteli i sportski centri budu vidljiviji i na jednom mestu ponude svim školama fudbala svoje usluge, ponude, prednosti itd... Naime, na platformi TC-a imaćete proliku da se, na jednom mestu, upoznate sa svim vodećim turističkim agencijama, hotelima, sporskim centrima i drugim turnističkim objektima i lokalitetima. To će u velioj meri pomoći školama fudbala da se upoznaju sa ponudama i odaberu ono što je za njih najzanimljivije i što se uklapa u njihove želje, mogućnosti, interesovanja i zahteve.

Pored toga, otvorićemo mogućnost svim predstavnicima škola fudbala da potpuno besplatno na našoj platformi  objave izveštaje u vidu tekstova, fotografija i videa sa svojih kampova. Na taj način želimo da promovišemo škole ali i domaćine tih kampova.

U naprednom periodu, predstavićemo ceo koncept „Moj Kamp“ programa i pozvati potencijalne korisnike da se predstave preko naše platforme koja postaje centar, lider i brend u razvoju dečijeg i omladinskog fudbala u regionu. Za sve dodatne informacije, pišite nam na mejl: talentcentar.mojkamp@gmail.com

MI SMO VAŠ PARTNER BR. 1

DEČIJI FUDBAL NA JEDNOM MESTU

Dobrodošli u Talent Centar

 

 

Nazad