Vesti
Dečiji i omladinski fudbal na jednom mestu - pratite najvažnije informacije i aktuelnosti.

04.12.2020

TC: Iz kakvih porodica potiču fudbaleri ?

Sample image

Pedagog Vojislav Stefanović je 80-ih godina prošlog veka vršio višegodišnje istraživanje u kome je anketirao fudbalere prve i druge Savezne lige kao i igrače necionalnih selekcija. Govorimo o periodu bivše Jugoslavije i najkvalitetnijim igračima sa prostora današnje Srbije, Hrvatske, BiH, Slovenije, Makedonije i Crne Gore.

On je došao do saznanja koja govore o poreklu fudbalera, njihovim porodičnim prilikama, stepenu obrazovanja i vaspitanja kao i oblicima ponašanja. Ovo su neke od njegovih vrednih saznanja o socijalno-demografskim karakteristikama fudbalera pre 30 do 40 godina:

- Većina fudbalera dolazi iz porodica sa teškoćama materijalne, finansijske, stambene, obrazovne i kulturne prirode.

- Većina fudbalera je napustila redovno školovanje i kasnije se doškolovavala sporijim tempom.

- Porodice fudbalera obično imaju više dece, često petoro i više.

- Kod jednog broja fudbalera evidentno je asocijalno ponašanje.

ČITAJTE: Ne kažnjavajte decu zabranom odlaska na treninge

 

 

Testiranjem strukture ličnosti  i merenjem drugih ličnih kvaliteta, dobijeni su sledeći rezultati:

- Kod većine fudbalera je registrovana anksioznost i naglašena agresivnost.

- Emocijalna struktura ličnosti fudbalera je slabija strana.

- Sportska inteligencija fudbalera je iznad proseka, što je i logično.

- Većina fudbalera ispoljava slabosti u faktorima kao što su neodgovornost, nepoverljivost, nedisciplinovanost itd...

 

Ako se vratimo u današnje vreme, velika verovatnoća da bi dobijeni rezultati istog istraživanja bili drugačiji.

 

ČITAJTE: Da li biste potpisali peticiju za ukidanje važnosti rezultata na dečijim turnirima


TC - TIM

Nazad